Årets årsmøte avholdes digitalt.

Fra klubbens lover, §3-2 Møte og stemmerett:
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært
medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Trykk på lenken under for å komme til registreringsskjemaet for møtet, lenke til selve møtet kommer på epostadressen du skriver i skjemaet.

https://teams.microsoft.com/registration/wjii24ng1EWX_4lH6lVRcA,HAnBN6SMYUOZBy6RBnkUHg,WpSiCQG2vU-BbWnrJwbiJw,k1HgNHkqb02IagxKzwngiA,IcfgE-tcX0Gy9x4Mh69tVQ,TUtX9DqfdkG38bYENFuPJw?mode=read&tenantId=dba238c2-e089-45d4-97ff-8947ea555170