Author: Per Ola Wahlquist

Ordinært årsmøte, 25.02.2024

Årets årsmøte avholdes digitalt. Fra klubbens lover, §3-2 Møte og stemmerett:Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har værtmedlem i minst 3 uker har...

Gjeteranleggsprøve

GJETERANLEGGSPRØVEN I MARS 2024!Vi gjentar den spennende og nyttige gjeteranleggsprøven på rein iJotunheimen med reingjeterne i Lom og Vågå reingjeterlag.Hvor og når? Det blir som før innlosjering på Nordal turistsenter...