Velkommen til Norsk Lapphundklubb avd. Trøndelags rasespesial

Sona camping, Hegra

Lørdag 27.06.2020

Dommer: Åke Cronander, Sverige.

Bedømmelsen i ringen starter kl. 10.00.

Adresse: Mellomriksveien 1852, 7520 Hegra.

Servering: Det vil bli kiosk og loddsalg på plassen.

For nærmere opplysninger, kontakt avd Trøndelag på avdtrondelag@norsklapphundklubb.no.

NKK arrangerer internasjonal utstilling i Trondheim søndag  28.06.2020.

Ordinær påmeldingsfrist er 06.06.2020 og utsatt elektronisk frist er 13.06.2020.

Påmeldingsavgift for alle voksne hunder: 350 kr.

Påmeldingsavgift for valper: 250 kr.

Fra og med tredje hund med samme eier betales halv avgift. Det må enten være tre voksne eller tre valper med samme eier.

Tillegg for manuell påmelding: 65 kr.

Tillegg for påmelding til utsatt frist: 100 kr.

Skjema for manuell påmelding finner du ved å trykke her.

Velkommen til rasespesial i Trøndelag!

-NLK avd. Trøndelag.