Velkommen til Norsk Lapphundklubb avd. Trøndelags rasespesial

Sona camping, Hegra

Lørdag 27.06.2020

Da er den elektroniske fristen for påmelding til Trøndelagspesialen ute. Vi har plass til noen fler, og kan derfor heve restriksjonene om max 3 påmeldte hunder pr. eier.

Dersom noen ønsker å melde på flere hunder, benytt manuell påmelding senest midnatt torsdag. Men her er det også førstemann til mølla, jeg ser på klokkeslett på mailen dersom det blir fullt.

Ingen som melder på manuelt er påmeldt før de har fått bekreftelse tilbake!

Halv pris fra 3. hund gjelder, og beløpet betales til avdelingen når påmelding er bekreftet.

Send en e-mail til pamelding@norsklapphundklubb.no med følgende info:

___

Hundens reg.nr:
Eier:
Stilles i klasse:

Står hunden for Championat?:
Er hunden fullcertet?:

___

 

Mvh 
NLK Avd. Trøndelag