Siden 2017 har vi arrangert gjeteranleggstest på rein i samarbeid med reingjeterne i Lom Tamreinlag og Vågå Tamrein AS. Testen foregår i Jotunheimen, der reinflokken oppholder seg. Hundene får prøve seg en og en, sammen med eier og dommer. Hundens atferd i møte med 2000 – 2500 rein blir notert etter faste kriterier utarbeidet i Finland. Vi kan få vurdert opptil 18 hunder i løpet av helga, som alltid er i begynnelsen av mars. Dessverre måtte den ene av de to testdagene avlyses på grunn av værforholdene i 2019. Formålet er å kartlegge i hvilken grad medfødt gjeteranlegg, arbeidsvilje og samarbeidsevne ligger i hundene. Dette er interessant både med tanke på avl og på arbeidsoppgaver for hundene. Gjeteranleggsprøven annonseres i Lapphundstikka og på klubbens facebookside og hjemmeside. Deltakelsen er sterkt subsidiert av Norsk Lapphundklubb fordi klubben ser det som viktig å ha kunnskap om rasenes mentale utvikling, ikke bare fysisk helse og eksteriør.

Beskrevne hunder:

Finsk lapphund:

2017

 

Kiela av Vintervidda

NO30904/14

Kvitsymras Cora

NO53194/15

Sisko av Vintervidda

NO43218/13

Puhuripoika av Vintervidda

NO36923/15

 

 

2018

 

Lapinlumon Binna

SE12297/15

Pi’illo av Vintervidda

NO43705/14

Lappehiets Mektige Loki

NO54505/15

Cappa Nieida av Vintervidda

NO52044/14

Cassiopeia av Vintervidda

NO36317/17

Kvitsymras Birka

NO37660/15

Lapinlumom Taikuri

SE42912/2016

Trollflickans Aura

SE57294/2015

Kvitsymras Cigga

NO53196/15

MyEiko’s Frøya

NO45276/14

 

 

2019

 

Kvitsymras Cajsa

NO53195/15

Majålkes Rusken

SE17860/2017

Flokkenfager Bernadette

NO30426/16

Kvitsymras Fenta

NO55779/17

Solan

NO49446/17

 

 

2020

 

Umpihangen Turri Alfred

FI26748/18

Runne

NO47952/19

Flokkenfager Caesars Palace

NO52280/17

Lappelands Merkettäva Melvin

NO51910/16

Unelma av Vintervidda

NO47591/18

Lappehiets Muntre Miko

NO54506/15

Myeiko’s Arja

NO41324/11

Myeiko’s Ikita

NO49183/17

Lappehiets Rågoe Brüno

NO50507/18

Cassiopeia av Vintervidda

NO36317/17

 

 

2021

 

Lappekoias Gaia

NO39758/18

Yatzy av Vintervidda

NO48165/17

Lappehiets Wow Bamse

NO32656/20

Lappehiets Praktfulle Kompis

NO52691/17

Lappekoias Inka

NO59206/18

Dompel Dimpel’s Mockingjay Primerose

NO33021/19

Hilbesguovza av Vintervidda

NO38997/16

Vestlabbens Chako

NO34756/18

Vestlabbens Eiira

NO53762/19

 

 

2022

 

Lappkåtakläppens Nas’Ti

SE36163/20|19

Heike

NO48205/17

Bergmyntas Aika

NO37704/19

Bergmyntas Armas

NO37702/19

Lappe Tikko’s Z-Bernhard

NO55323/19

Chandy-paps Vadelma Auratyttö

NO48130/20

Pieni Penti av Vintervidda

NO35607/20

Veslefrikk av Vintervidda

NO57135/17

Chandy-paps Talvituuri Ilolas

NO31221/21

Lapsk vallhund

2017

 

Arbbolas Chakka

NO33779/15

Tinttaraisen Virveliisa

FI50097/13

 

 

2018

 

Arctic Soul Lapponian Kiehka

FI31228/13

Säaksi av Vintervidda

NO34133/15

Kvitsymras Davvi

NO37574/16

 

 

2019

 

Ingen, pga. avlysning, uvær.

 

 

 

2020

 

Tahmores Eakki

NO47394/18

 

 

2021

 

Manto

NO32880/20

Calmmo

NO32881/20

Tahmores Faskir

NO41637/19

 

 

2022

 

Eleonoora Elli T-e Bearas Beana

NO32389/20

Koivulehdon Hopps Luna

SE30981/2020

Kvitsymras Jari

NO31119/21

Kyhmyjoutsen av Vintervidda

NO38774/18

Svensk lapphund

2017

 

Lappeleikens Sága

NO41871/14

Mosco’s Naana

SE34288/2015

Oahpalas Geallu 

NO34096/13

Lappeleikens Frøya

NO41870/14

 

 

2018

 

Tuvadatters Lillegull Kajsa

NO41394/15

Rognebergtrollet’s Jearga

NO48563/16

Wielgat Viirko Bearas Beana

NO48802/14

Rillo av Vintervidda

NO43390/16

Lappbergets Saiva

SE15545/2017

 

 

2019

 

Lappmoens Dokka

SE23874/2017

 

 

2020

 

Rognebergtrollets Laddi

NO44155/17

Ditto Bearas Beana

NO50190/18

Doarrut Birk Bearas Beana

NO50188/18

Bjørkheimtoppens Baldrian

NO52906/18

Myralappens Mira

NO4228/18

Mikkilskarfas Myra

NO30998/18

Stella Taigatjaffa

NO42047/16

 

 

2021

 

Bjørkheimtoppens Carola

NO43336/19

 

 

2022

 

Taigatjaffas Freyja

NO37026/20

Myralappens Lara

NO45823720

Ronja Røverdatter av Vintervidda

NO33220/19

Ámmagáisa Stella

NO49864/20

Øyerfjellets Elle Kari

NO38887/18