Årets mestvinnende hunder i 2018

Listen er foreløbig.

Frist for rettelser og innsendelse av resultat fra utlandet er satt til 20.januar 2019.

Frist for innsendelse av valperesultater er også satt til 20.januar 2019.

Siden dette er en konkurranse innad i klubben, vil listen vil bli kontrollert opp mot medlemsregisteret.