Årets mestvinnende hunder i 2018

Listen er kontrollert opp mot NLKs medlemsregister og er endelig, endinger vil kun skje hvis noen innsendinger før fristen ikke har kommet med.