For å bli norsk utstillingschampion trenger du et «storcert». Det kan vinnes på NKKs utstillinger og på èn av Norsk Lapphundklubbs utstillinger i løpet av året.

Hvis du er champion i utlandet holder det med dette ene «storcertet». Hvis du ikke er champion i annet land trenger hunden ytterligere to cert, hvor det siste må vinnes etter fylte 24 mnd. Man må gjerne vinne tre «storcert», men det holder med ett «stort» og heller to «småcert». «Småcert» kan vinnes på andre utstillinger enn klubben «storcert»-utstilling og NKKs utstillinger.


Utdrag fra Norsk Kennel Klubs utstillingsreglement:

11.13:

«.. Certifikatet (cert) deles ut i BHK/BTK til beste hund, som ikke er norsk utstillingschampion (også til hund fra championklasse som ikke er norsk utstillingschampion).

Utenlandsk eid hund må fremvise WCC for tildeling av cert uavhengig av hvilken klasse den er påmeldt i (gjelder for raser med brukskrav for oppnåelse av certifikat). Se også punkt 11.7.2. ←GJELDER IKKE LAPPHUNDRASENE

Dersom norsk utstillingschampionat er oppnådd etter påmelding skal hunden ikke tildeles cert i BHK/BTK. Uplasserte hunder kan også tildeles cert/reserve cert.
Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert. Med fullcertet menes hund som ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av
utstillingschampionat. Certet utdeles til beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke er hverken norsk utstillingschampion eller fullcertet. Dersom cert ved en feiltakelse tildeles fullcertet hund, overføres certet til rett hund når feilen oppdages. ..»

Her følger oversikt over hvilke avdelinger som har storcertet de kommende årene:

2021 – Trøndelag

2022 – Buskerud/Vestfold

2023 – Troms/Finnmark

2024 – Hordaland

2025 – Hovedklubben

2026 – Trøndelag

2027 – Buskerud/Vestfold

2028 – Hordaland

2029 – Troms/Finnmark

2030 – Hovedklubben

2031 – Trøndelag

2032 – Buskerud/Vestfold

2033 – Hordaland

2034 – Troms/Finnmark

2035 – Hovedklubben