NLK avd. Østlandet har flere arrangement i løpet av året.

Rasespesial i juni, høsttreff siste lørdag i september og julebord for avdelingens medlemmer i november.

For spørsmål knyttet til noen av aktivitetene eller om avdelingen generelt, ta kontakt med leder i klubben;

Lillian Haug
Telefon: 91117694
E-post: avdostlandet@norsklapphundklubb.no

Årsmøte i avdeling Østlandet

Søndag 28.november kl 1800

Sted: Ljøterudveien 14, 3618 Skollenborg

 

Årsmøtet vil bli avholdt ute. Det blir bål og bevertning.

Ta med egen stol. Ved dårlig vær trekker vi inn i låven.

Nestleder, sekretær og styremedlem er på valg.

Saker til årsmøtet sendes til styret innen 18. november; avdostlandet@norsklapphundklubb.no.

Vi ønsker påmelding, da det blir matservering, send en sms eller ring 91117694.

 

Hilsen styret i avdeling Østlandet