NLK avd. Buskerud/Vestfold har flere arrangement i løpet av året.

Rasespesial i juni, høsttreff siste lørdag i september og julebord for avdelingens medlemmer i november.

For spørsmål knyttet til noen av aktivitetene eller om avdelingen generelt, ta kontakt med leder i klubben;

Lillian Haug
Telefon: 91117694
E-post: avdbuskerudvestfold@norsklapphundklubb.no 

Årsmøte i avd Buskerud/Vestfold

Grunnet de nye restriksjonene blir det forandring i hvordan årsmøtet blir avholdt.
Møtet blir flyttet til Ljøterudveien 14, 3618 Skollenborg.

Vi vil avholde møtet utendørs med god avstand. Det vil bli fyrt bål og med enkelt bevertning.

Stoler tar man med selv. Ved dårlig vær har vi mulighet til å være innendørs i en låve.

Pga korona o.l. er det viktig at man ringer eller sender en sms til Lillian på tlf 911 17 694

Det er leder, kasserer og styremedlem som er på valg i år.

Saker til årsmøtet sendes styret innen 14. november 2020. Sendes til avdbuskerudvestfold@norsklapphundklubb.no eller send brev til: Lillian Haug, Tangerudveien 34, 3060 Svelvik.

Hilsen styret i avd Buskerud/Vestfold