Vekommen til Norsk Lapphundklubbs rasespesial

med storcert!

Stavsplassen, Tretten

Søndag 16. august 2020

Dommerendring: Alle hunder bedømmes av Rune Tyvold.

Bedømmelsen i ringen starter kl. 10.00.

Katalog Tretten 20

Adresse: Kongsvegen 1638, 2635 Tretten.

Lapphundene stiller på NKKs utstilling på Lillehammer på lørdag.

Ustillingsleder: Johanna Aglen. Dersom dere skulle få påvist COVID-19 etter dette arrangementet ber vi dere kontakte utstillingsleder umiddelbart slik at vi kan få varslet andre deltakere/besøkende raskest mulig.

Smittevernregler: Vi forholder oss til de nasjonale retningslinjene og minner om at alle må holde minst èn meters avstand, og overholde de gjeldende smittevernreglene. Vi åpner opp for publikum, men fint om flest mulig forholder seg til oppmøtetidspunktet de får anvist på startnummeret. Det vil bli et avgrenset område der ringene er, hvor antallet personer ikke kan overstige 200. Vi har tilgang på et stort område slik at det skal være mulig å opprettholde minst èn meters avstand til enhver tid. Telt blir tillatt på ev avgrenset område som vil bli oppmerket. Det skal ikke settes opp telt rundt ringene.

Under bedømmelsen av hundene: Dersom man får premiegraden VG, er hunden ferdig bedømt for dagen og skal ikke inn igjen for plassering. Når dommer bedømmer den enkelte hund, skal utstiller stå på minst èn meters avstand, og utstiller skal selv vise hundens bitt.

Servering: I henhold til de nasjonale retningslinjene i forhold til COVID-19 vil det ikke bli kiosk-salg

Toalett: Det vil settes fram desinfeksjonsmiddel til rengjøring av toalettsetet og vannkran som vi ber hver enkelt benytte etter toalettbesøket

For nærmere opplysninger, kontakt utstillingskomiteen på utstilling@norsklapphundklubb.no.

Vi har disse kåringene i tillegg til vanlige BIR-/BIM-/BIS-kåringer:

BIR og BIM valp 4-6 mnd

BIR og BIM valp 6-9 mnd

BIR og BIM junior

BIS valp 1, 2, 3 – 4-6 mnd

BIS valp 1, 2, 3 – 6-9 mnd

BIS 1, 2, 3 – junior

Ordinær påmeldingsfrist er 26.07.2020 og utsatt elektronisk frist er 02.08.2020.

Påmeldingsavgift for alle voksne hunder: 350 kr.

Påmeldingsavgift for valper: 250 kr.

Fra og med tredje hund med samme eier betales halv avgift. Det må enten være tre voksne eller tre valper med samme eier.

Tillegg for manuell påmelding: 65 kr.

Tillegg for påmelding til utsatt frist: 100 kr.

Ved manuell påmelding betales påmeldingsavgiften inn på kontonr. 0536.35.99321 og påmeldingen sendes til Gunn Hedvig Rønning, Spikdalsvegen 247, 2387 Brumunddal eller utstilling@norsklapphundklubb.no.

Skjema for manuell påmelding finner du ved å trykker her.

Vel møtt til rasespesial på Stavsplassen. 

-NLKs utstillingskomite.