OM HOVEDSTYRET

Styrets oppgaver er i følge klubbens lover å lede klubben mellom årsmøtene, avholde årsmøte, drive klubben i samsvar med klubbens formål, gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet, oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør. Videre skal styret søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber, og eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte.

Epost til styret: styret@norsklapphundklubb.no

Leder: Lars Haukedal, 
Telefon: 35979301     Mobil: 95279622
E-post: styreleder@norsklapphundklubb.no 

Nestleder: Per Ola Wahlquist
Telefon: 95725546
E-post: nestleder@norsklapphundklubb.no

Kasserer: Carolin Wagner
Telefon: 93827175
E-post: kasserer@norsklapphundklubb.no 

Sekretær: Ragnhild Birkeland
Telefon: 92268438
E-post: sekretaer@norsklapphundklubb.no 

Styremedlem: Hanne Aasen Johnsrud
Telefon: 91792316
E-post: styremedlem@norsklapphundklubb.no

Varamedlem: Frøydis Kolbjørnsen
Telefon: 93051528
E-post: varamedlem@norsklapphundklubb.no