23.06.2024

Kløvtest i regi av avd. Østlandet.

Kontakt Lillian Haug, 91117694, for nærmere opplysninger.


Kløvtest er et lavterskeltilbud der alle som kan gå på beina eller kjøre rullestol har anledning til å delta med hunden sin. Norsk Lapphundklubb ønsker å invitere og engasjere klubbens medlemmer til å hedre sine egne hunder og delta på sosiale arrangement.
Arrangør er Bruks- og aktivitetskomiteen evt klubbens lokalavdelinger.
Kløvtesten er en sosial utflukt ledet an av en testleder, med innlagte matpauser og gjerne med innslag av ulike typer trening og sosial aktivitet.

Hunden veies hos veterinær maks 1 uke før testen, dokumentasjon medbringes på testen. Kløven skal veie minimum 15% maks 25% av hundens kroppsvekt under hele turen.
Alder på hunden må være minimum 24måneder. Ambulerende krav til vekt på kløv begrunnes med at hundene kan være i ulik fysisk form men fortsatt i stand til å gjennomføre en hyggelig tur. Bronsemerke; 10km
Sølvmerke; 15 km – alternativt 3 bronsemerketurer arrangert av NLK, gjennomført over 2 sesonger eller mer.
Gullmerke; 20km – alternativt oppnås 3 sølvmerker fra turer arrangert av NLK, gjennomført over 2 sesonger eller mer.

Alle hunder som deltar registreres i eget skjema som samles hos Bruks- og Sportskomiteen.
Testleder dokumenterer og godkjenner avstand, kontrollerer vekt på kløven og foretar merkeutdeling etter endt test. Det er hundeførers ansvar å se til at hunden er fysisk skikket til å gå kløvtest. Testleder kan om nødvendig stoppe en ekvipasje dersom hunden synes å være ikke egnet til å gjennomføre testen.

Bruks- og aktivitetskomiteen evaluerer kløvtestens retningslinjer og rapporterer til styret i NLK.