Kløvtest er en trivelig aktivitet for hund og fører. Norsk Lapphundklubb ønsker å invitere og engasjere enda flere av klubbens medlemmer til å hedre hundene sine og å delta på sosiale arrangement. Kløvtesten skal være et lavterskeltilbud der alle som kan gå eller rulle har anledning til å delta med hunden sin. Vi legger opp til en fellesutflukt med kjentmann, med matpauser og gjerne med innslag av ulike typer trening og sosial atferd. Bruks- og aktivitetskomiteen har ansvar for å utnevne kjentmann og distriktskontakt som arrangør for kløvtestturer for NLK.

Kjentmann eller distriktskontakt dokumenterer og godkjenner avstand og vekt, og foretar merkeutdeling. Hunden veies hos veterinær seinest 1 uke før testen, og attest/dokumentasjon medbringes på testen. Kløven skal veie minst 15 %, maks 25 % av hundens kroppsvekt under hele turen. Alder på hunden må være minimum 18 måneder ved tyngste vekt. Varierende krav til vekt på kløv begrunnes med at hundene kan være i ulik fysisk form, men fortsatt i stand til å gjennomføre en hyggelig tur.

Krav til merke:

Bronsemerke 10 km

Sølvmerke 15 km eller 3 bronsemerketurer arrangert av NLK og gjennomført over minimum 1 sesong

Gullmerke 20 km eller 3 sølvmerker arrangert av NLK og gjennomført over minimum 1 sesong

TA KONTAKT MED BRUKS- OG AKTIVITETSKOMITEEN DERSOM DU ER INTERESSERT I Å ARRANGERE ELLER DELTA PÅ KLØVMERKETEST!

E-postadresse: bruks-aktivitet@norsklapphundklubb.no