Grunnkontingent NKK: 294 kr.

Grunnkontingent NLK: 250 kr.

Husstandsmedlem: 50 kr. (Husstandsmedlemmer må dele adresse med et annet medlem i hovedklubben.)

Avd. Buskerud/Vestfold: 50 kr.

Avd. Troms/Finnmark: 50 kr.

Avd. Hordaland: Avventes.

Avd. Trøndelag: 50 kr.

Hvis du er medlem i en annen hundeklubb betaler du ikke NKKs grunnkontingent ved innmelding i NLK, da man bare betaler èn grunnkongent pr. person/år.