Norsk Lapphundklubb har interne dokumenter med eierinformasjon til hundene og deres foreldre. Vi har så godt det lar seg gjøre prøvd å redegjøre for slektskap både når det gjelder de uregistrerte reingjeterhundene seg imellom, og slektskap med registrerte hunder. Dessverre vil ikke NKK registrere hundene med en registrert forelder, selv om de har gjort dette før. Dette er fordi de ikke har et sideregister, slik FKK og SKK har. NKK jobber med dette og forhåpentligvis lar det seg gjøre ved fremtidige innmønstringer.

Slektskap fremkommer likevel i disse dokumentene og etter hvert i henholdsvis https://swedishlapphund.breedarchive.com og https://finnishlapphund.breedarchive.com.

Dessverre finnes ingen slik database for lapsk vallhund.

Ved interesse for noen av hundene, ta kontakt med avlsrådet på avlsrad@norsklapphundklubb.no.

Søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema for bruk av sperm fra Norsk Lapphundklubbs spermbank

Lister:

Oversikt over innmønstrede hunder i 2018, 2019 og 2020

Norsk Lapphundklubbs spermbank fra innmønstrede hunder

Karasjok, februar 2023

Kautokeino, februar 2020

Tromsø, mai 2019

Finsk lapphund

Runne

Svensk lapphund
Lapsk vallhund

Chalbmo

Nasti

Kautokeino, september 2018