Norsk Lapphundklubb har interne dokumenter med eierinformasjon til hundene og deres foreldre. Vi har så godt det lar seg gjøre prøvd å redegjøre for slektskap både når det gjelder de uregistrerte reingjeterhundene seg imellom, og slektskap med registrerte hunder. Dessverre vil ikke NKK registrere hundene med en registrert forelder, selv om de har gjort dette før. Dette er fordi de ikke har et sideregister, slik FKK og SKK har. NKK jobber med dette og forhåpentligvis lar det seg gjøre ved fremtidige innmønstringer.

Slektskap fremkommer likevel i disse dokumentene og etter hvert i henholdsvis https://swedishlapphund.breedarchive.com og https://finnishlapphund.breedarchive.com.

Dessverre finnes ingen slik database for lapsk vallhund.

Ved interesse for noen av hundene, ta kontakt med klubbens sekretær på sekretaer@norsklapphundklubb.no.

Liste: Oversikt over innmønstrede hunder i 2018, 2019 og 2020.

Karasjok, februar 2023

Kautokeino, februar 2020

Finsk lapphund
Svensk lapphund
Lapsk vallhund

Tromsø, mai 2019

Finsk lapphund
Svensk lapphund
Lapsk vallhund

Kautokeino, september 2018

Finsk lapphund
Svensk lapphund
Lapsk vallhund