For spørsmål knyttet til noen av aktivitetene eller om avdelingen generelt, ta kontakt med leder i klubben;

Ellen Henriksdatter Buljo
Telefon: 48274830
E-post: avdtromsfinnmark@norsklapphundklubb.no