OM NORSK LAPPHUNDKLUBB

Norsk Lapphundklubb ble stiftet på Eidsvoll 20. november 1975 og har i dag ca. 1700 medlemmer fordelt over hele landet.

I tillegg til hovedklubben finnes det tre avdelinger; NLK avd. Troms og Finnmark, NLK avd. Trøndelag og NLK avd. Buskerud/Vestfold.

Hovedoppgaven til avdelingene er å være et samlingspunkt for lapphundeiere i de ullike landsdelene. Det arrangeres f.eks. vårtreff, høsttreff og romjulstreff med turer i skog og mark, og det avholdes julebord. Utstillinger for alle lapphundrasene hører også med til oppgavene.

Hovedklubben avholder spesialutstilling en gang i året og har ansvaret for utgiv elsen av medlemsbladet «Lapphundstikka» 4 ganger i året. Dette klubbladet formes av medlemmene ved innsendte innlegg, historier, tilbakemeldinger og annet interessant stoff som berører alle hundeeiere.

I dag omfatter klubben de tre nordiske rasene Finsk lapphund, Lapsk Vallhund og Svensk Lapphund. Hovedoppgaven til disse rasene har i all tid dreiet seg om samenes reindrift. Først til jakting, – senere til gjeting. Hver rase har sin egen spesialitet, men samles under fellesbegrepet lapphunder.

Historien til lapphundene går langt tilbake i tid. Rasene var dog i ferd med å dø ut helt til noen ildsjeler gjorde en stor innsats og reddet stammen på midten av 1900-tallet. En tid var lapphunden i bruk på Hardangervidda i et prosjekt satt i verk av Miljødepartementet. Les mer om dette i spalten vår i Hundesports oktoberutgave 2000.

Antall registrerte valper i Norge pr. år er veldig lav i forhold til mange andre raser. Færrest er det av Lapsk vallhund. Svensk lapphund er noe bedre representert, og flest registreringer er det på Finsk lapphund.

Man finner alle tre rasene både i Norge, Sverige og Finland. Det er også gledelig å se at det importeres og avles på lapphundene nedover på kontinentet.