Valperesultater, resultater fra utlandet og spørsmål vedrørende mestvinnende sendes til mestvinnende@norsklapphundklubb.no.

Excelskjema for innsending av valperesultater finnes her.

Regler for mestvinnende hund, utstilling.

Utregningen gjøres etter følgende retningslinjer:

Listene regnes ut i fra antall hunder som faktisk stiller, ikke antall påmeldte. Utregningen følger kalenderåret og man kan regne med høyst 5 utstillinger for 5 ulike dommere per kalenderår, og det er årets beste resultater som medregnes. Kåringen gjelder for medlemmer av Norsk Lapphundklubb, for norskeide hunder. Offisielle utstillinger i norden er tellende. Offisielle resultater fra norske utstillinger hentes fra DogWeb, mens utstillinger fra norden for øvrig og valpeshow må sendes inn innen frist.

Årets hund:

Best i Rasen: 20 poeng + 1 poeng per hund man slår.

Best i Motsatt Kjønn: 20 poeng + 1 poeng per hund man slår av samme kjønn.

Beste tispe/hann 2-4: henholdsvis 15-10-5 poeng + 1 poeng per hund man slår av samme kjønn.

BIS-poeng fra lapphundspesial gir henholdsvis 4-3-2 poeng. Gruppepoeng fra NKK-utstillinger gir henholdsvis 5-4-3-2. BIS-poeng fra NKK-utstillinger gir henholdsvis 5-4-3-2.

Årets oppdretter:

5 poeng for beste oppdrettergruppe i rasen med HP + 1 poeng per gruppe man slår. BIS-poeng fra lapphundspesial gir henholdsvis 4-3-2 poeng. BIS-poeng fra NKK-utstillinger gir henholdsvis 8-7-6-5.

Årets avlshund:

5 poeng for beste avlsgruppe i rasen med HP + 1 poeng per gruppe man slår. BIS-poeng fra lapphundspesial gir henholdsvis 4-3-2 poeng. BIS-poeng fra NKK-utstillinger gir henholdsvis 8-7-6-5.

Årets veteran:

BIR veteran: 10 poeng + 1 poeng per veteran man slår.

BIM veteran: 8 poeng + 1 poeng per hund man slår av samme kjønn.

BIS-poeng fra lapphundspesial gir henholdsvis 4-3-2 poeng. BIS-poeng fra NKK-utstillinger gir henholdsvis 8-7-6-5.


Med NKK-utstillinger menes utstillinger arrangert av Norsk Kennel Klub, Dansk Kennel Klub (Dk), Svenska Kennelklubben (S) eller Suomen Kennelliitto (Fi).

Med lapphundspesial menes utstillinger arrangert av Norsk Lapphundklubb, Spidshundeklubben (Dk), Svenska Lapphundklubben (S) eller Lappalaiskoirat Ry (Fi).


Årets valp:

Regnes ut etter understående tabell. På lapphundklubbens hjemmeside finnes excelskjema for å fylle inn resultater og poengsum automatisk. Både norske og nordiske utstillinger må sendes inn.

TOTALT DELTAGENDE VALPER I RASEN

1   –   2

3   –   5

6   –   8

9   –  10

OVER 10

BIR VALP

    5

    7

    9

   11

      12

BIM VALP

    4

    6

    8

   10

      11

Klassevinner, men ikke BIR eller BIM

    2

    4

    6

    8

      10

      

Dersom BIR-plasseringen også gir plassering i gruppebedømmelsen, gis følgende tilleggspoeng:

BIG  1

   5

    

BIG  2

   4

    

BIG  3

   3

    

BIG  4

   2

    
      

Dersom BIG-plasseringen også gir plassering i best‑in‑show-ringen, gis følgende tilleggspoeng:

BIS  1

   5

    

BIS  2

   4

    

BIS  3

   3

    

BIS  4

   2

    
      

Utstillinger som teller:

Både norske og nordiske.

Resultatene fra inntil 5 utstillinger med 5 forskjellige dommere.

Av de 5 utstillingene må 2 være fra Norge.