Valperesultater, resultater fra utlandet og spørsmål vedrørende mestvinnende sendes til mestvinnende@norsklapphundklubb.no.

Excelskjema for innsending av valperesultater finnes her.

Regler for mestvinnende hund, utstilling.

Revidert etter vedtak på GF 29.02.2020, gjeldende fra 01.03.2020.

Utregningen gjøres etter følgende retningslinjer:

Listene regnes ut i fra antall hunder som faktisk stiller, ikke antall påmeldte. Utregningen følger kalenderåret. Man kan regne med høyst 5 utstillinger for 5 ulike dommere per kalenderår, hvor to av utstillingene må være fra Norge. Det er årets beste resultater som medregnes. Kåringen gjelder for medlemmer av Norsk Lapphundklubb, for norskeide hunder. Alle offisielle utstillinger i Norge og internasjonale/nordiske utstillinger og spesialer i Norden forøvrig er tellende. Resultater fra norske utstillinger hentes fra DogWeb, mens utstillinger fra resten av Norden må sendes inn innen frist.

Med «offisielle utstillinger i Norge» menes alle offisielle utstillinger arrangert av organisasjon underlagt Norsk Kennel Klub.

Med «internasjonal/nordisk utstilling» menes utstillinger arrangert av Norsk Kennel Klub, Dansk Kennel Klub (Dk), Svenska Kennelklubben (Se) eller Suomen Kennelliitto (Fi).

Med «spesial» menes utstillinger arrangert av Norsk Lapphundklubb,  Spidshundeklubben (Dk), Svenska Lapphundklubben (Se) eller Lappalaiskoirat Ry (Fi).

 

Årets hund:

Best i Rasen: 20 poeng + 1 poeng per hund man slår.

Best i Motsatt Kjønn: 20 poeng + 1 poeng per hund man slår av samme kjønn.

Beste tispe/hann 2-4: henholdsvis 15-10-5 poeng + 1 poeng per hund man slår av samme kjønn.

Gruppeplassering gir 4-3-2-1 poeng.

BIS-plassering gir 6-5-4-3 poeng.

Årets oppdretter:

5 poeng for å stille oppdrettergruppe + 3 poeng for HP + 1 poeng for hver gruppe man plasserer seg foran. Uplasserte grupper får 5 poeng for å stille + evt. 3 poeng for HP. BIS-plassering på spesial gir 4-3-2 poeng. BIS-plassering på andre tellende utstillinger gir 4-3-2-1 poeng.

Årets avlshund:

5 poeng for å stille avlsgruppe + 3 poeng for HP + 1 poeng for hver gruppe man plasserer seg foran. Uplasserte grupper får 5 poeng for å stille + evt. 3 poeng for HP. BIS-plassering på spesial gir 4-3-2 poeng. BIS-plassering på andre tellende utstillinger gir 4-3-2-1 poeng.

Årets veteran:

BIR veteran: 10 poeng + 1 poeng per veteran man slår.

BIM veteran: 8 poeng + 1 poeng per hund man slår i sitt kjønn.

BIS-plassering på spesial gir 4-3-2 poeng. BIS-plassering på andre tellende utstillinger gir 4-3-2-1 poeng.


Årets valp:

Regnes ut etter understående tabell. På lapphundklubbens hjemmeside finnes excelskjema for å fylle inn resultater og poengsum automatisk. Både norske og nordiske utstillinger må sendes inn.

TOTALT DELTAGENDE VALPER I RASEN

1   –   2

3   –   5

6   –   8

9   –  10

OVER 10

BIR VALP

    5

    7

    9

   11

      12

BIM VALP

    4

    6

    8

   10

      11

Klassevinner, men ikke BIR eller BIM

    2

    4

    6

    8

      10

      

Dersom BIR-plasseringen også gir plassering i gruppebedømmelsen, gis følgende tilleggspoeng:

BIG  1

   5

    

BIG  2

   4

    

BIG  3

   3

    

BIG  4

   2

    
      

Dersom BIG-plasseringen også gir plassering i best‑in‑show-ringen, gis følgende tilleggspoeng:

BIS  1

   5

    

BIS  2

   4

    

BIS  3

   3

    

BIS  4

   2

    
      

Utstillinger som teller:

Alle valpeshow i Norden.

Resultatene fra inntil 5 utstillinger med 5 forskjellige dommere.

Av de 5 utstillingene må 2 være fra Norge.