Skjema for innsending av utenlandske utstillingsresultater kan lastes ned her.

Valperesultater fra utlandet og spørsmål vedrørende mestvinnende sendes til mestvinnende@norsklapphundklubb.no.

Regler for mestvinnende utstillingshund, valp, voksen, veteran, avl og oppdrett 

Vedtatt på generalforsamlingen 25.02.2023 

 

Utregningen for årets mestvinnende voksen, veteran, avl og oppdrett gjøres etter følgende retningslinjer: 

Listene regnes ut for hver rase. Det beregnes poeng ut ifra hvor mange hunder som faktisk stiller, ikke antall påmeldte. 

Utregningen følger kalenderåret. 

Man kan regne med maksimalt fem utstillinger per kalenderår, for ulike dommere. 

Minst to av de poenggivende utstillingene må være fra Norge, med mindre hunden bare har ett poenggivende resultat. 

Det er årets beste resultat(er) som medregnes. 

Kåringen gjelder norskeide hunder hvor eier er medlem av Norsk Lapphundklubb. 

Alle offisielle utstillinger i Norge og internasjonale/nordiske utstillinger og spesialer i Norden er tellende. 

Med «offisielle utstillinger i Norge» menes alle offisielle utstillinger arrangert av organisasjon underlagt Norsk Kennel Klub. 

Med «internasjonal/nordisk utstilling» menes utstillinger arrangert av Norsk Kennel Klub, Dansk Kennel Klub (Dk), Svenska Kennelklubben (Se) eller Suomen Kennelliitto (Fi). 

Med «spesial» menes utstillinger arrangert av Norsk Lapphundklubb, Spidshundeklubben (Dk), Svenska Lapphundklubben (Se) eller Lappalaiskoirat Ry (Fi). 

Resultater fra utstillinger i Norge hentes fra DogWeb, mens utstillinger fra resten av Norden må sendes inn innen frist, 15. januar, til mestvinnende@norsklapphundklubb.no. E-posten må inneholde følgende informasjon:  

Navn på hund, navn på eier, kjønn, rase, sted, dato, dommer, resultat, antall hunder møtt av hvert kjønn. 

 

Årets voksne hund:

Best i rasen: 20 poeng + 1 poeng per hund man slår. 

Best i motsatt Kjønn: 20 poeng + 1 poeng per hund man slår av samme kjønn. 

Beste tispe/hann 2-4: henholdsvis 15-10-5 poeng + 1 poeng per hund man slår av samme kjønn. 

Gruppeplassering gir 4-3-2-1 poeng. 

BIS-plassering gir 6-5-4-3 poeng. 

 

Årets veteran: 

BIR veteran: 10 poeng + 1 poeng per veteran man slår. 

BIM veteran: 10 poeng + 1 poeng per hund man slår i sitt kjønn. 

BIS-plassering på spesial gir 4-3-2 poeng. BIS-plassering på andre tellende utstillinger gir 4-3-2-1 poeng. 

 

Årets avlshund: 

5 poeng for å stille avlsklasse. 

3 poeng for HP. 

Tilleggspoeng ved plassering 1-4: 20-15-10-5 

BIS-plassering på spesial gir 4-3-2 poeng. BIS-plassering på andre tellende utstillinger gir 4-3-2-1 poeng. 

 

Årets oppdretter: 

5 poeng for å stille oppdrettergruppe. 

3 poeng for HP. 

Tilleggspoeng ved plassering 1-4: 20-15-10-5 

BIS-plassering på spesial gir 4-3-2 poeng. BIS-plassering på andre tellende utstillinger gir 4-3-2-1 poeng. 

 

Utregningen for årets mestvinnende valp gjøres etter følgende retningslinjer: 

Listene regnes ut for hver rase. Det beregnes poeng ut ifra hvor mange valper som faktisk stiller, ikke antall påmeldte. 

Utregningen følger kalenderåret. 

Man kan regne med maksimalt fem valpeshow per kalenderår, for ulike dommere. 

Alle valpeshow som er arrangert av klubb underlagt Norsk Kennel Klub er tellende. 

Alle valpeshow i Sverige, Danmark og Finland er tellende. 

Minst to av de poenggivende valpeshowene må være fra Norge, med mindre hunden bare har ett poenggivende resultat. 

Det er årets beste resultat(er) som medregnes. 

Kåringen gjelder norskeide hunder hvor eier er medlem av Norsk Lapphundklubb. 

 

Årets valp: 

Best i rasen: 5 poeng + 1 poeng per hund man slår. 

Best i motsatt Kjønn: 5 poeng + 1 poeng per hund man slår av samme kjønn. 

Klassevinner, men ikke BIR eller BIM: 3 poeng + 1 poeng pr hund man slår i sin klasse/kjønn. 

Gruppeplassering gir følgende tilleggspoeng: 4-3-2-1 

BIS-plassering gir følgende tilleggspoeng: 6-5-4-3 

Resultater fra valpeshow i Norge hentes fra Dogweb og NKKs nettsider. Utenlandske resultater må sendes inn innen frist, 15. januar, til mestvinnende@norsklapphundklubb.no.  

E-posten må inneholde følgende informasjon: Navn på hund, navn på eier, kjønn, rase, sted, dato, dommer, resultat, antall valper møtt av hvert kjønn.