Årets mestvinnende hunder 2019

Listen er endelig. Eneste endringer som gjøres nå er evt regnefeil og hvis noen allerede innsendte resultater ikke er med i listen.

Informasjon om poengbergening og skjema for innsending av valperesultater finner du her.

Valperesultater, resultater fra utlandet og spørsmål vedrørende mestvinnende sendes til mestvinnende@norsklapphundklubb.no.

Frist for innsending av valperesultater var 15.januar 2020.

Oppdatert 21.01.2020.