Årets mestvinnende hunder 2019

Listen blir oppdatert jevnlig og blir kontrollert opp mot NLKs medlemsregister før den er endelig på slutten av året.

Informasjon om poengbergening og skjema for innsending av valperesultater finner du her.

Valperesultater, resultater fra utlandet og spørsmål vedrørende mestvinnende sendes til mestvinnende@norsklapphundklubb.no.

Frist for innsending av valperesultater er 15.januar 2020.

Oppdatert 04.01.2020.