Utstillingskomiteen har som primæroppgave å arrangere hovedklubbens utstillinger.

Utstillingskomiteen har kontakt med ringpersonell ifm med utstillingen, bestiller og organiserer reiser, tar seg av påmeldinger, klargjør og ferdigstiller utstillingen i NKKs nettbaserte program DogWeb Arra og skaffer premier til vinnende hunder.

Utstillingskomiteen består av

Per Ola Wahlquist, leder og styrets kontaktperson

Hanne Aasen Johnsrud

Gunn Hedvig Rønning

Johanna Aglen

For spørsmål, ris, ros og forslag, til utstillingskomiteen, send en epost til utstilling@norsklapphundklubb.no