OM UTSTILLINGSKOMITEEN

Utstillingskomiteen har som primæroppgave å arrangere hovedklubbens utstillinger.

Utstillingskomiteen har kontakt med ringpersonell ifm med utstillingen, bestiller og organiserer reiser, tar seg av påmeldinger, klargjør og ferdigstiller utstillingen i NKKs nettbaserte program DogWeb Arra og skaffer premier til vinnende hunder.

Utstillingskomiteen består av

Leder og styrets kontaktperson: Per Ola Wahlquist

Hanne Aasen Johnsrud

Gunn Hedvig Rønning

Johanna Aglen

For spørsmål/ris/ros og forslag til utstillingskomiteen, send en epost til utstilling@norsklapphundklubb.no