Resultater fra utstillingen finnes her.

Merk: Tillegg for manuell påmelding: 100 kr.

Katalogen kan du finne her.

Live resultater fra utstillingsringen kan du finne her.

Det er bare èn ring på området. Bedømmelsen fortsetter i samme fysiske ring med Siv Sandø som dommer når Rune Tyvold er ferdig med lapsk vallhund.