Hann
NO54506/15
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
15.10.2015
HD høyre B
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO) 15/02/19
Øye lys testresultater liten y-sømskatarakt på høyre øye, 1 flekk
AD 0
PRA-prcd Free
Pompes Free
EierCarolin Helene Wagner
Miko fikk påvist en liten y-sømskatarakt ved sist øyelysning (en flekk på høyre øye). Framdeles tilgjengelig for avl men med partner som er fri for tilsvarende katarakt.
Lappehiets Muntre Miko
NO54506/15
Kolmas Mikopoika Milo
NO59559/18

At Stud