Hann
NO54506/15
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
15.10.2015
HD høyre B
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO) 10.02.2018
Øye lys testresultater Fri
AD 0
PRA-prcd Free
Pompes Free
EierCarolin Helene Wagner

At Stud