Tispe
22368/07
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
10.9.2007
HD høyre C
HD venstre C
Siste øye lys test (ECVO) 19.8.2014
Øye lys testresultater PPM, ellers fri
AD -
PRA-prcd Free
Pompes Carrier
Smart, snill, kvikk. En personlighet!