Tispe
NO48116/17
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
06.06.2017
HD høyre -
HD venstre -
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD -
PRA-prcd -
Pompes -
EierSuzette Joiris Klingenberg