Hann
NO57135/17
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
23.09.2017
HD høyre B
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO) 29.01.2019
Øye lys testresultater intet påvist
AD 0
PRA-prcd Free
Pompes Free
EierTherese Angelica Holden
Lapinlumon Ilo
SE58131/2012

At Stud