Tispe
NO36150/16
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
26.02.2016
HD høyre B
HD venstre C
Siste øye lys test (ECVO) 14.06.2019
Øye lys testresultater Intet påvist
AD 0
PRA-prcd Carrier
Pompes Free
EierKennel Alnopa
Titler: N UCH