Tispe
Finsk lapphund

Medisinsk historikk

HD Høyre C
HD Venstre C
Dato for sist øyelysing (ECVO)
Resultat av øyelysing Fri
AD
PRA-prcd Bærer
Pompes Fri
EierJanne Skilbred