Mangler vedlegg
Hann
Finsk lapphund
Levende
29.03.2018

Medisinsk historikk

HD Høyre -
HD Venstre -
Dato for sist øyelysing (ECVO)
Resultat av øyelysing
AD -
PRA-prcd Fri
Pompes Fri
EierJohanna Aglen