Hann
NO37132/18
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
19.02.2018
HD høyre -
HD venstre -
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD -
PRA-prcd -
Pompes -
EierLinda S. Omtveit