Tispe
Lapsk vallhund
Levende
24. feb 2016

Medisinsk historikk

HD Høyre A
HD Venstre A
Dato for sist øyelysing (ECVO) august2018, september 2019
Resultat av øyelysing clear u.a.
AD
PRA-prcd Fri
Pompes
EierMaria Tønder og Guri Th Myrstuen Løken
Karhukallion Fun Frodo
Obbolalägdans Asti