Tispe
Lapsk vallhund
Levende
06.03.2013
HD høyre B
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater U.a. 2016 og 2018
AD -
PRA-prcd Free
Pompes -
EierGuri Th Myrstuen Løken
N.uch NV15 mor til 5 ❤