Hann
SE54048/201 (DK01324/2015)
Svensk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
22.09.2014
HD høyre A
HD venstre A
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD -
PRA-prcd Free
EierJette K. Israelsen