Tispe
NO30994/13
Finsk lapphund
Levende
18.12.2012
HD høyre A
HD venstre A
Siste øye lys test (ECVO) 6.7.2018
Øye lys testresultater Fremre Ysøms katarakt v øye -Nytt. Pulverulent nukleær katarakt som en omvendt Y . Ellers uendret fra 2016.
AD 0
PRA-prcd Free
Pompes Free
EierGry Gullbekkhei-Flatmo
Far : Lejoncrona Bex S49578/2009 . mor:Tinka 06744/07 Viisa er er leken, trygg, snill og herlig tispe. Patella fri.
Raiddokas Reijo
SE50142/2010
Viisa
NO30994/13
Vinternattas Eric Jr
NO49248/17

At Stud