Tispe
NO47589/18
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
23.06.2018
HD høyre C
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD -
PRA-prcd -
Pompes -
EierKennel Nordic Teal / Hilde Elisabeth S. Kåsene