Hann
SE58472/2014
Lapsk vallhund
Levende
08.11.2014
HD høyre A
HD venstre A
Siste øye lys test (ECVO) 23.09.2016
Øye lys testresultater Fri
AD 0
PRA-prcd -
Pompes -
EierMorten Skaugen og Janne Beate Utåker

At Stud