Tispe
SE43064/2015
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
27.06.2015
HD høyre B
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO) 17.12.2018
Øye lys testresultater UA
AD 0
PRA-prcd Free
Pompes Free
EierElin Margrethe Fjellheim
Stødig, god og menneskekjær. Enkel å trene. Lett for å tilpasse seg nye omgivelser.

At Stud