Tispe
NO52321/15
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
17.09.15
HD høyre B
HD venstre C
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater Fri
AD -
PRA-prcd Free
Pompes Free
EierLappeland kennel