Hann
FI10056/10
Finsk lapphund
Levende
21.11.2009
HD høyre B
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD -
PRA-prcd Carrier
Pompes -

At Stud