Tispe
SE54018/2011
Finsk lapphund
Levende
26.08.2011
HD høyre A
HD venstre A
Siste øye lys test (ECVO) 6.8.2018
Øye lys testresultater PPM rest UA
AD 0
PRA-prcd Free
Pompes Free
EierGry Gullbekkhei-Flatmo
Arbeidsjern, trygg, modig, snill og herlig tispe. Mor : Fairdogs Isis S60518/2009 Far : Rödmossa Vaiko S43212/2009
Raiddokas Reijo
SE50142/2010
Fairdogs Saga
SE54018/2011
vinternattas Ceahppi
NO33920/15