Norsk Lapphundklubb
c/o Ragnhild Birkeland
Mellemveien 9
1930 AURSKOG
Org.nr. 993 508 586
Kontaktinformasjon
styret@norsklapphundklubb.no