Lapphundstikka er Norsk Lapphundklubbs medlemsblad, som kommer ut tre-fire ganger i året.

Redaktør for medlemsbaldet er Eva Anita Nilsen
Telefon: 94276594

Har du noe du vil skal komme på trykk i «Stikka», sender du en epost til lapphundstikka@norsklapphundklubb.no