Etter Norsk Lapphundklubb sitt ønske er det nå åpnet opp for frivillig sentral registrering av IFT122-PRA hos lapsk vallhund i DogWeb. Godkjent laboratorium er Laboklin.

Se for øvrig mer informasjon på følgende side: https://www.nkk.no/dna-tester/category966.html, og da spesielt https://www.nkk.no/getfile.php/13276531-1634640642/Dokumenter/Helse/DNA-tester/Skal%20hunden%20din%20DNA-testes%20-%20Informasjon.pdf

Fristen på etterregistrering er maksimalt to år, under forutsetning av at NKKs prosedyre for DNA-testing er fulgt: at DNA-skjema bestilles på NKKs «min side», og at rekvisisjonsskjemaet sendes inn samlet sammen med DNA-resultatet til dna@nkk.no. Husk at veterinæren som tok prøven må bekrefte på skjemaet at ID på hunden ble kontrollert da prøven ble tatt, og at det kun er resultater fra Laboklin som vil godkjennes.