GJETERANLEGGSPRØVEN I MARS 2023.
Vi gjentar den spennende og nyttige gjeteranleggsprøven på rein i Jotunheimen med reingjeterne i
Lom og Vågå reingjeterlag.
Hvor og når? Det blir som før innlosjering på Nordal turistsenter i Lom. Fordi været kan være
uforutsigbart og ganske røft, har vi satt av to helger, helga 4. – 5. mars med 11. – 12. mars som
alternativ dersom været ikke skulle være på vår side den første helga. De som ønsker å delta, må
derfor holde av begge helger. Prøven går over en dag for den enkelte hund, og deltakere får tildelt
enten lørdagen eller søndagen. Gjeterprøven vil foregå inne på fjellet i Jotunheimen, men akkurat
hvor, avhenger av hvor reinen står.
Hva koster det? Deltakeravgift: 1000,- kroner. Dette inkluderer gjeteranleggstesten, en overnatting
på Nordal turistsenter i Lom, frokost, matpakke og middag samt snøskuterfrakt for hundefører og
hund til fjells.
Hvem får delta? Vi har plass til 18 hunder, først og fremst hunder fra et og et halvt til tre år som er
tenkt brukt i avl, både tisper og hannhunder, alle tre raser. Ved stor påmelding vurderes hunder av
ulike linjer slik at vi får god bredde, og eventuelt ved loddtrekking. Er det plass, kan andre hunder
også få delta, så ikke nøl med å melde på hunden din! For oppdretterne er det uansett interessant å se
hva deres oppdrett har med seg. Eier må være medlem i Norsk Lapphundklubb, og hunden registrert
i NKK.
Hunden skal ikke ha gjetertrening eller forkunnskaper, men må være rimelig god på innkalling.
Deltakerne må være forberedt på å være ute hele dagen i kaldt vær, og vi må ta forbehold om
utsettelse, som nevnt over, eller i verste fall avlysning dersom været krever det.
Fordi vi skal et stykke inn på fjellet med snøskuter, kan vi bare love plass til hund og fører, men
ledsagere er velkomne til Nordal turistsenter, og betaler selv prisen for kost og losji der.
Side37
Hvordan foregår det? Hundene får prøve seg en og en om gangen, først i langline mens den venner
seg til de omkring 2000 – 3000 dyra, så løs dersom den ser ut til å håndtere situasjonen. Fører og
dommer 1 følger hunden rundt flokken, vurderer atferd og tester innkalling og arbeidsmåte. Dommer
2 og sekretær følger med på avstand og ser hvordan hunden og reinflokken beveger seg. Hundens
tilgjengelighet for folk og dens pelskvalitet og konstruksjon blir også vurdert med tanke på egnethet
til arbeidet. De øvrige gjeterne er parate med snøskutere og egne hunder til å samle flokken eller
hente inn hund som springer for langt. Alt er under full kontroll, og vi har nå flere års erfaring med
gjeteranleggsprøven. Det er interessant å se hvordan hunder som aldri har sett rein, oppdager sine
iboende evner!
Hvordan melde seg på? Send hundens registrerte navn og registreringsnummer, fødselsdato,
kallenavn, rase og eventuelt oppdretter som skal bruke hunden, samt navn, e-postadresse og
telefonnummer til den som skal delta med hunden, til sekretaer@norsklapphundklubb.no
Påmeldingsfrist: 10.2. 2023.