GJETERANLEGGSPRØVEN I MARS 2024!
Vi gjentar den spennende og nyttige gjeteranleggsprøven på rein i
Jotunheimen med reingjeterne i Lom og Vågå reingjeterlag.
Hvor og når? Det blir som før innlosjering på Nordal turistsenter i
Lom. Fordi været kan være uforutsigbart og ganske røft, har vi satt av
to helger, helga 2. – 3. mars med 9. – 10. mars som alternativ dersom
været ikke skulle være på vår side den første helga. De som ønsker å
delta, må derfor holde av begge helger. Prøven går over en dag for
den enkelte hund, og deltakere får tildelt enten lørdagen eller
søndagen. Gjeterprøven vil foregå inne på fjellet i Jotunheimen, men
akkurat hvor, avhenger av hvor reinen står.
Hva koster det? Deltakeravgift: 1250,- kroner. Dette inkluderer
gjeteranleggstesten og snøskuterfrakt for hundefører og hund til fjells,
middag ved ankomst og en overnatting på Nordal turistsenter i Lom
med frokost og matpakke.
Hvem får delta? Vi har plass til 18 hunder, først og fremst hunder fra
et og et halvt til tre år som er tenkt brukt i avl, både tisper og hannhunder, alle tre raser. Ved stor
påmelding vurderes hunder av ulike linjer slik at vi får god bredde, og eventuelt ved loddtrekking. Er
det plass, kan andre hunder også få delta, så ikke nøl med å melde på hunden din! For oppdretterne
er det uansett interessant å se hva deres oppdrett har med seg. Ved påmelding må eier/deltaker være
medlem i Norsk Lapphundklubb, medlemskap betalt for 2024, og hunden registrert i NKK.
Hunden skal ikke ha gjetertrening eller forkunnskaper, men må være rimelig god på innkalling.
Deltakerne må være forberedt på å være ute hele dagen i kaldt vær, og vi må ta forbehold om
utsettelse, som nevnt over, eller i verste fall avlysning dersom været krever det.
Fordi vi skal et stykke inn på fjellet med snøskuter, kan vi bare love plass til hund og fører, men
ledsagere er velkomne til Nordal turistsenter, og dekker selv prisen for kost og losji.
Hvordan foregår det? Hundene får prøve seg en og en om gangen, først i langline mens den venner
seg til de omkring 2000 – 3000 dyra, så løs dersom den ser ut til å håndtere situasjonen. Fører og
dommer 1 følger hunden rundt flokken, vurderer atferd og tester innkalling og arbeidsmåte. Dommer
2 og sekretær følger med på avstand og ser hvordan hunden og reinflokken beveger seg. Hundens
tilgjengelighet for folk og dens pelskvalitet og konstruksjon blir også vurdert med tanke på egnethet
til arbeidet. De øvrige gjeterne er parate med snøskutere og egne hunder til å samle flokken eller
hente inn hund som springer for langt. Alt er under full kontroll, og vi har nå flere års erfaring med
gjeteranleggsprøven. Det er interessant å se hvordan hunder som aldri har sett rein, oppdager sine
iboende evner!
Hvordan melde seg på? Send hundens registrerte navn og registreringsnummer, fødselsdato,
kallenavn, kjønn, rase og eventuelt oppdretter som skal bruke hunden, samt navn, e-postadresse og
telefonnummer til den som skal delta med hunden, enkeltrom/dobbeltrom og eventuell ledsager på
hotellet, til sekretaer@norsklapphundklubb.no.
Påmeldingsfrist: 2.2. 2024.