Tispe
FIN25398/03
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
20.04.2003
HD høyre B
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO) 14.11.2008
Øye lys testresultater Katarakt (ikke medfødt): Påvist Ant.sut.l. Cortical
AD -
PRA-prcd Free
Pompes -
EierEva Bompi Kivijärvi