Hann
SE22085/2019
Finsk lapphund
Levende
16-03-2019
HD høyre -
HD venstre -
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD -
PRA-prcd -
Pompes -
EierTerje Høydal