Hann
NO34810/10
Finsk lapphund
Levende
6/1 -2010
HD høyre B
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO) 0703 2016
Øye lys testresultater intet påvist
AD 0
PRA-prcd Free
Pompes Free
EierAnnikken Sundet Røllander

At Stud