Hann
NO34738/11
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
12-01-2011
HD høyre C
HD venstre C
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD 0
PRA-prcd -
Pompes -
EierAnn Christin Pedersen