Tispe
NO47775/16
Finsk lapphund
Levende
15.06.2016
HD høyre B
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD -
PRA-prcd -
Pompes -
EierKatrine Arnesen