Hann
NO32177/18
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
24.12.2017
HD høyre -
HD venstre -
Siste øye lys test (ECVO) 09.04.19
Øye lys testresultater Intet påvist
AD -
PRA-prcd -
Pompes -
EierLinda Merete Hagen