Tispe
NO52026/13
Finsk lapphund
Levende
16.08.13
HD høyre C
HD venstre C
Siste øye lys test (ECVO) 16.11.18
Øye lys testresultater Fri
AD -
PRA-prcd Free
Pompes Free
EierAnnette Vikheim
HD er svak C,blei klaga til det nordiske rådet og fekk 2 C og 1 B