Tispe
Finsk lapphund
Levende
HD høyre C
HD venstre C
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD -
PRA-prcd Free
Pompes Free
EierHanne Aasen Johnsrud og Gunn Hedvig H.Rønning