Tispe
Finsk lapphund
Levende

Medisinsk historikk

HD Høyre C
HD Venstre C
Dato for sist øyelysing (ECVO)
Resultat av øyelysing
AD -
PRA-prcd Fri
Pompes Fri
EierHanne Aasen Johnsrud og Gunn Hedvig H.Rønning