Mangler vedlegg
Hann
Finsk lapphund
Levende
18.04.2014

Medisinsk historikk

HD Høyre B
HD Venstre B
Dato for sist øyelysing (ECVO)
Resultat av øyelysing Intet påvist
AD 0
PRA-prcd Bærer
Pompes Fri
EierJohanna Aglen