Hann
Finsk lapphund
Levende
18.04.14
HD høyre B
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater Intet påvist
AD 0
PRA-prcd Carrier
Pompes Free
EierJohanna Aglen