Tispe
NO52282/17
Finsk lapphund
Levende
HD høyre -
HD venstre -
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD -
PRA-prcd -
Pompes -
Eiermarte brendvik